Konkurs

Tratwa 2018

Krakowska Fundacja Żeglarstwa, Sportu i Turystyki „Hals”
zaprasza młode zespoły zafascynowane muzyką wiatru i wody
do wzięcia udziału w konkursie w trakcie
XXXIV Festiwalu Piosenki Żeglarskiej TRATWA 2018.


Przesłuchania odbędą się w Chorzowskim Centrum Kultury w Chorzowie,
ul. Sienkiewicza 3,
18 listopada (niedziela) w trakcie Koncertu Konkursowego w godzinach 14:00- 17:00.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 października.

FORMULARZ ZGLOSZENIA: PDF  TEKST
WYŚLIJ ZGŁOSZENIE


 

REGULAMIN Konkursu

na Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki Żeglarskiej TRATWA 2018

 

 1. Organizatorem konkursu jest Krakowska Fundacja Żeglarstwa, Sportu i Turystyki „Hals”. Współorganizatorem jest Chorzowskie Centrum Kultury.

 2. Przesłuchania konkursowe odbędą się w Chorzowskim Centrum Kultury w Chorzowie (ul. Sienkiewicza 3) w dniu 18 listopada 2018 roku, podczas Koncertu Konkursowego w godzinach 14.00 – 17.00.

 3. Uczestnicy konkursu:

  1. W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły, które wykonują muzykę związaną z morzem (szanty, pieśni kubryku i inne pieśni żeglarskie).

  2. Wiek uczestników: do konkursu dopuszczone są osoby w wieku powyżej 15 lat. Warunek dotyczy zarówno solistów, jak i każdego członka zespołu.

  3. Zasady występu konkursowego:

  4. Każdy podmiot wykonawczy biorący udział w konkursie ma zaprezentować 15 - 20 minut program, w którym wykona szanty, pieśni kubryku lub współczesne pieśni autorskie o tematyce żeglarskiej.

  5. Czas pobytu zespołu na scenie tj. prezentacja programu oraz czynności przygotowawczo-zakończeniowe nie powinien przekroczyć 20 minut.

  6. Uczestnicy wykonują swój repertuar na żywo (bez użycia playbacku lub pół-playbacku), niedozwolone jest również używanie instrumentów elektronicznych (syntezatorów). Niezastosowanie się do powyższego spowoduje dyskwalifikację wykonawcy.

 4. Zgłoszenie do Konkursu:

  1. Uczestnicy chcący wziąć udział w konkursie powinni przesłać na adres organizatora ZGŁOSZENIE zawierające:

   1. nazwę zespołu (imię i nazwisko solisty),

   2. skład zespołu,

   3. adres do korespondencji pocztowy i e-mail, telefon kontaktowy,

   4. dane o utworach (tytuł, autor tekstu, autor muzyki),

   5. wymagania sprzętowe (liczba mikrofonów, wyjść instrumentalnych itp.),

   6. krótką informację o zespole/soliście (data rozpoczęcia działalności, ważniejsze nagrody i osiągnięcia).

  2. Zgłoszenia dokonywane powinny być e-mailem na adres: hals@hals.krakow.pl z dopiskiem "Konkurs-Tratwa"

  3. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 31 października 2018 r.

 5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo niedopuszczenia do konkursu zgłoszonego zespołu.

 6. O zakwalifikowaniu do udziału w Koncercie Konkursowym zespół zostanie poinformowany osobną wiadomością e-mail przesłaną na adres podany w zgłoszeniu do dnia 5 listopada.

 7. Zespoły zakwalifikowane mają obowiązek zgłosić się do organizatora w dniu 18 listopada 2018 roku w Chorzowskim Centrum Kultury do godz. 12.00 i odbyć próbę mikrofonową przed koncertem konkursowym.

 8. Kolejność występów w konkursie będzie podana przed rozpoczęciem konkursu.

 9. W konkursie obowiązuje następująca klasyfikacja i nagrody:

  1. klasyfikacja: 1, 2 i 3 miejsca w konkursie oraz wyróżnienia

  2. nagrody: nominacja na Przegląd Konkursowy Festiwalu Shanties 2019 oraz nagrody.

 10. Jury ma prawo nie przyznać jednej lub wszystkich nagród i wyróżnień, o których mowa w pkt.9

 11. Jury podejmuje decyzję o przyznaniu nagród i wyróżnień opisanych w pkt 10 na posiedzeniu bezpośrednio po zakończeniu przesłuchań konkursowych, na którym sporządza werdykt. Członków Jury obowiązuje bezwzględna tajemnica werdyktu, aż do momentu jego odczytania na scenie podczas koncertu laureatów.

 12. Werdykt Jury będzie odczytany tego samego dnia w trakcie koncertu wieczornego o godz 18.00, do udziału w którym zaproszeni zostają laureaci konkursu.

 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do używania w celach promocyjnych zdjęć, filmów i materiałów dźwiękowych z imprezy.


Wybierz grupy:

Informacje o organizowanych przez nas koncertach, o nowych wydawnictwach i promocjach w naszym sklepie internetowym oraz na jakich imprezach będziemy z naszymi płytami i śpiewnikami.
informacje o Festiwalu Shanties
Informacje o Festiwalu Tratwa
Informacja o imprezach i koncertach w Tawernie w Krakowie